Actie voor minder werkdruk en een eerlijk salaris

, , Comment closed

Vandaag heeft ons team de deur een uur later open gedaan om aandacht te vragen voor het basisonderwijs. Al jaren ervaren wij een toename aan werkdruk. Passend Onderwijs is ingevoerd maar via ingewikkelde administratieve procedures moeten wij bewijzen dat kinderen (met diagnoses) extra hulp nodig hebben. Als dat bewijs niet op papier staat dan komt er dus NUL hulp extra. Passend Onderwijs zou geen bezuinigingsmaatregel zijn! Ofschoon we inmiddels bij ons op school een kentering zien, is het willen laten registeren van bijna alles wat ieder kind doet en laat, wat ieder kind wel en niet presteert, totaal uit de hand gelopen.

In Amsterdam boffen we dat we de gymnastieklessen kunnen laten uitvoeren door een vakdocent (en dat de juf/meester in die tijd andere dingen kan doen). Maar elk jaar opnieuw moet er subsidie worden aangevraagd. In mindere economische tijden is er bezuinigd op de vakdocenten. Maar toen het beter ging, kwamen ze niet structureel terug! Wie kent de juf handvaardigheid nog?

Praktisch elk maatschappelijk probleem wordt bij ons over de schutting gegooid. Zodra er iets is, komt iemand op het briljante idee om de scholen erbij te betrekken: lessen in tanden poetsen, voorlichting over overgewicht, vuurwerk, drugs, omgaan met geld, gezond eten, meer bewegen etc. dat zijn de kleinere voorbeelden. Taalachterstand, huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, dat zijn de grotere problemen waarvan men verwacht dat wij het zien en actie ondernemen. Maar hoe? Hoe krijgen wij de tijd om met dat ene stille kind te gaan praten op een rustig moment. En dan hebben we het dus nog niet over al die andere kinderen. Al die schatjes en al die andere schatjes die we erbij kregen met etiket en al. Met bijna 160.000 collega’s snappen wij ook wel dat het de schatkist enorm scheelt als wij met ons salaris pas op de plaats maken. Maar genoeg is genoeg! We hebben genoeg ingeleverd de afgelopen jaren en voor ons houdt het hier op. Wij willen een eerlijk salaris en vooral ook aandacht voor wat er allemaal aan ons wordt gevraagd. Directies en besturen hebben zich aangesloten bij de PO-actie. Wij hopen dat de bestuurders ook kritisch naar hun eigen vragen aan ons (en directeuren) gaan kijken en mee gaan helpen om de werkdruk te verlagen.   Edith Dunharden