Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR)

De ouderraad is formeel de Oudervereniging Openbare Basisschool De Witte Olifant. De vereniging kent leden en donateurs en ondersteunt de school bij de organisatie van extra activiteiten voor de kinderen en initieert activiteiten om ouders meer bij de school te betrekken. De activiteiten worden gefinancieerd door de jaarlijkse financiële bijdragen van de ouders.

De ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende ouders.

Naam Ouder Ouder van
Daan van der Schroeff (penningmeester) Nadine (groep 1/2C)
Arno Meijerink Philip (groep 4A) en Oscar (1/2C)
Esther Swart Anne (5A) en Victor (3A)
Gerbina van den Hurk Emma (groep 5A)
e-mailadres ouderraad ouderraad@witteolifant.nl

 daan    gerbina    

Daan vd Schroeff               Gerbina van den Hurk

 

p1070778  esther

Arno Meijerink                              Esther Swart

Download de statuten van de vereniging: 

OR_Vereniging_DeWitteOlifant_Statuten