Team staakt opnieuw

, , Comment closed

Het team van De Witte Olifant heeft  besloten om vandaag staken. We vinden het heel vervelend voor onze kinderen en ouders dat we naar dit middel moeten grijpen. Na jarenlang min of meer onzichtbaar voor de buitenwereld onder veel te grote werkdruk werken is het voor ons echter: nu of nooit.

Dat zo’n groot aantal collega’s door heel het land bereid is te staken zou genoeg moeten zeggen. Maar voor de duidelijkheid hier nog wat informatie.

De nieuwe regering heeft 700 miljoen in het vooruitzicht gesteld voor het primair onderwijs. En daarbij wordt dan steeds gezegd: geen sector die zoveel geld krijgt.  Daarbij zijn wel een paar kanttekeningen op hun plaats.

Van de 700 miljoen is 270 miljoen bestemd voor salarismaatregelen. Dat komt neer op ongeveer 3% salarisverhoging in 2018. Dat is natuurlijk mooi maar het is niet veel meer dan andere werkers in 2018 aan loonsverhoging krijgen. Het gaat immers goed met Nederland.

We komen uit de crisis en jarenlang hebben wij in het onderwijs pas op de plaats moeten maken. Jarenlang geen cent erbij. De verschillen met andere sectoren en met het voortgezet onderwijs zijn voor ons onacceptabel groot.  Een verhoging van 3%  vinden wij onvoldoende.  Er is immers achterstallig ‘onderhoud’ te plegen.

Bovendien krijgen wij die loonsverhoging niet in januari 2018. Eerst moet er namelijk onderhandeld worden over een regeling in de CAO waarbij leraren in de WW een ‘te riante’ regeling hebben volgens de regering. Pas als die uit de CAO is kan het geld aan ons worden besteed. Van de 270 miljoen is dus ongeveer 60 miljoen een sigaar uit eigen doos.

En dan is er 430 miljoen euro toegezegd voor werkdrukvermindering. Dat bedrag komt pas in 2021 geheel beschikbaar.  Volgend jaar komt er slechts 10 miljoen naar de scholen. Wat kun je daarmee doen?  De komende vier jaar wordt er dus de facto zo goed als niets gedaan aan de werkdruk.

Passend Onderwijs is ingevoerd. Wij hebben daartegen gedemonstreerd omdat wij verwachtten dat het een bezuinigingsmaatregel was die onze werkdruk zou verhogen. Het werd ontkend. In de praktijk blijkt dat wij veel te weinig hulp krijgen om het maatwerk te leveren dat van ons wordt verlangd. In andere sectoren weet iedereen dat maatwerk duur is. Van ons wordt maatwerk verwacht/geëist maar geld om dat maatwerk goed uit te voeren o.a. door hulp in de klas en versoepeling van administratieve procedures wordt niet gegeven. Kortom, de overheid verwacht maatwerk voor de prijs van confectie.

Onderwijs wordt steeds vaker buiten de deur gekocht via bijlessen.  Dat gebeurt o.a. omdat ouders het gevoel hebben dat op scholen niet het onderwijs wordt gegeven dat nodig is. Helaas hebben niet alle ouders de mogelijkheid die extra inspanning zelf in te kopen. Wij voelen ons solidair met de kinderen die bijlessen niet kunnen betalen en ook recht hebben op goed onderwijs. Wij vinden dat het onderwijs gewoon zelf moet kunnen doen wat nodig is.

Op onze school is een laag ziekteverzuim maar ook wij merken dat het vinden van vervangers bij ziekte erg moeilijk is. Over een paar jaar zullen veel collega’s  met pensioen gaan. Waar gaan we dan goede leerkrachten vinden? Het beroep van leraar moet aantrekkelijker voor nieuwe aanwas. We staken dus niet alleen voor nu maar juist ook voor de toekomst.

Vandaag brengen wij taart naar Woonzorgcentrum De Flesseman. In de politiek wordt namelijk nu in de sfeer van verdeling gepraat. Het onderwijs krijgt al veel en de zorg heeft immers ook geld nodig. Ja inderdaad. De zorg heeft ook geld nodig! “Goed werk” roept iedereen over het werk met de kwetsbaren in onze samenleving (kinderen en ouderen). Goed werk, maar zorg er dan ook goed voor! Maak de goede keuzes en en denk eens wat je met die 1,4 miljard dividendbelasting had kunnen doen.

       Hieronder (rode letters) een link naar het Centraal Station.

Een aantal teamleden is ook naar een Flashmob in het Centraal Station gegaan samen met collega’s van andere scholen van Openbaar Onderwijs aan de Amstel.