Aanmelden Witte Olifant

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden
en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2019).
U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Aanpassingen  i.v.m. corona maatregelen
De scholen zijn vanaf 11 mei a.s. weer toegankelijk voor de leerlingen, maar niet voor volwassenen. Dat betekent dat de ouders die hun kind voor periode II (kinderen geboren van 1 januari t/m 30 april 2017) moeten aanmelden geen kennismakingsbezoek kunnen aanvragen. Deze ouders zullen zich dus op een andere manier moeten informeren, zoals bijvoorbeeld een digitale rondleiding via een Zoom/Meet-gesprek. Ook het inleveren van het voorkeursformulier zal voorlopig digitaal moeten gebeuren of in een envelop in de brievenbus van de school. Zie ook: https://bboamsterdam.nl/coronavirusentoelatingsbeleid/
Informatie: directie@witteolifant.nl of c.temme@witteolifant.nl 

De data voor de (voorlopig online via Meet) informatieochtenden zijn als volgt: (tijdstip: 09.30):
– woensdag 21 oktober 2020
– vrijdag 11 december 2020
– maandag  1 februari 2021
– vrijdag 26 maart 2021
– maandag 17 mei 2021
U kunt zich opgeven voor een van de data via: c.temme@witteolifant.nl
Na opgave ontvangt u een bevestiging. Enkele dagen voor de informatie-ochtend krijgt u via e-mail een uitnodiging van de directeur, Marjolijn Willemse.

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
– kinderen geboren van 1 mei t/m 31 augustus 2017: 4 november 2020
– kinderen geboren van 1 september t/m 31 december 2017: 4 maart 2021
kinderen geboren van 1 januari t/m 30 april 2018: 3 juni 2021
– kinderen geboren van 1 mei t/m 31 augustus 2018: 4 november 2021

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Welke scholen dat zijn wordt door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op www.amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje van u al op school zit, is het noodzakelijk dat u het voorrangsformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school. 
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per mail) een bewijs van registratie.
  Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl Ook kunt u dit voorkeursformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. 
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. De afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeursschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw  kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie. 
 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool; 
  b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
  3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
  4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
  5. Het kind heeft geen voorrang op deze school. 

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst: 

 1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur. 
 3. Het kind woont buiten Amsterdam.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven
Na de plaatsing ontvangt u bericht van de school dat uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet door het terugsturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier van de school. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; 

Uitzondering:
Als voor de vierde verjaardag van uw kind blijkt dat hij/zij een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO: bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.