Beeldende Vorming (BeVo)

Onze leerlingen krijgen les van Goletta Jansen. Goletta is een vakleerkracht die naast de PABO, ook een professionele opleiding in de kunsten (Rietveld) heeft gevolgd.

Goletta biedt op een inspirerende manier onderwerpen en thema’s aan, die aansluiten bij de vakken kunstbeschouwing, wereldoriëntatie en de leefwereld van de kinderen. Met verschillende materialen en technieken (bijvoorbeeld tekenen, ruimtelijk construeren, werken met textiel) leren de leerlingen ideeën, gevoelens en ervaringen vorm te geven en beeldend te communiceren. Daarnaast gebruikt ze ook veel afvalmaterialen.

Aanstelling van een vakleerkracht BeVo is gebeurd met het geld dat elke school gekregen heeft om de werkdruk te verminderen. Ieder schoolteam mag zelf beslissen wat er met dat geld gebeurt. Ons team heeft een vakleerkracht BeVo gekozen.

Paul Klee