Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen

Bewegingsonderwijs

Alle groepen 3 t/m 8, krijgen twee keer per week gymles van onze vakleerkrachten Marije Schuijtemaker en Renata Veldhuijsen. De kleutergroepen krijgen een keer in de week gymles van een van de vakleerkrachten en bewegingsonderwijs van de eigen groepsleerkracht. Daarnaast krijgen de kleutergroepen het hele jaar door op vrijdag dansles. Door goed bewegingsonderwijs te geven aan kinderen leren zij hun bewegingsmogelijkheden uit te breiden. Leerlingen maken kennis met diverse beweegmogelijkheden door gebruikmaking van diverse materialen en werkvormen. Bovendien leren we de kinderen om activiteiten zelf op gang te brengen en dit te houden, dus reguleren. Dit levert een bijdrage aan hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Op de gymdagen moet uw kind een tas bij zich hebben met (schone) gymkleding en gymschoenen. De gymschoenen moeten witte zolen hebben en enkel binnen worden gedragen.

Sieraden moeten af tijdens de gymles en lange haren vastgebonden.  Wij adviseren u dan ook sieraden en andere waardevolle spullen thuis te laten op de dag dat uw kind gym heeft. Wellicht ten overvloede: het meenemen van (waardevolle) spullen blijft eigen risico van de ouders. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verdwijnen van spullen.

Schoolzwemmen

Omdat vrijwel alle leerlingen van De Witte Olifant bij de start van groep 5 een zwemdiploma hebben, doen wij niet mee aan schoolzwemmen. Voor kinderen vanaf groep 4 die nog geen a-diploma hebben is er een zogenaamde vangnetcursus. Kinderen die (extra) les nodig hebben, kunnen deze spoedcursus in de zomervakantie gratis bijwonen.  Daarbij is de aanwezigheidsplicht de stok achter de deur, want blijven de kinderen afwezig, dan kost de cursus 100 euro.