Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen

Bewegingsonderwijs

De kleutergroepen krijgen bewegingsonderwijs van de eigen groepsleerkracht. De groepen 3 t/m 8 krijgen les van onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs, Marije Schuijtemaker en Renata Velthuijsen.  Door goed bewegingsonderwijs te geven aan kinderen leren zij hun bewegingsmogelijkheden uit te breiden. Leerlingen maken kennis met diverse beweegmogelijkheden door gebruikmaking van diverse materialen en werkvormen. Bovendien leren we de kinderen om activiteiten zelf op gang te brengen en dit te houden, dus reguleren. Dit levert een bijdrage aan hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Op de gymdagen moet uw kind een tas bij zich hebben met (schone) gymkleding en gymschoenen. De gymschoenen moeten witte zolen hebben en enkel binnen worden gedragen.

Sieraden moeten af tijdens de gymles en lange haren vastgebonden.  Wij adviseren u dan ook sieraden en andere waardevolle spullen thuis te laten op de dag dat uw kind gym heeft. Wellicht ten overvloede: het meenemen van (waardevolle) spullen blijft eigen risico van de ouders. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verdwijnen van spullen.

Schoolzwemmen

In 2018-2019 gaan wij niet naar het schoolzwemmen. Dit omdat vrijwel alle leerlingen bij de start van groep 5 een zwemdiploma hebben.