Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een bestuur met meerdere scholen zoals Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA) de Stichting waar De Witte Olifant samen met nog 21 andere basisscholen in het Centrum, Oud Zuid en ZuiderAmstel onder valt, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders. Personeelsleden van een school kiezen de personeelsleden die in de MR zitting nemen, ouders kiezen de ouders, leerlingen kiezen de leerlingen.

Chantal Koeman vertegenwoordigt onze school in de GMR (c.koeman@wittelifant.nl)

Meer informatie over de GMR:
http://www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl/over-ooada/gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad