Herdenking Joodse Scholen 1 en 2

, , Comment closed

Vandaag hebben wij herdacht dat in WO II bijna alle leerlingen en de onderwijzers van onze school zijn omgekomen vanwege het simpele feit dat zij Joods waren.

In school hebben wij vorig jaar een monument voor hen laten plaatsen. Een prachtig gedicht van Ida Vos, getiteld ‘naar buiten’. Ook zijn de namen van de leerlingen (voor zover wij die hebben kunnen achterhalen) geplaatst op ons raam in de hal van onze hoofdingang.

Bij de plaquettes Joodse School 1 en Joodse School 2 werden door onze leerlingen en het team steentjes gelegd. Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 hadden daarop de namen van de omgekomen kinderen geschreven en de groepen 3 en 4 hadden hun steentje mooi versierd. Het team heeft de namen van de onderwijzers op een steentje geschreven.

Bij Joodse School 2 heeft oud directeur Siebe Hentzepeter een krans gelegd en meester Marthijn heeft een toespraak gehouden. Muziek werd verzorgd door onze 8ste groepers Yulia, Tallulah en Senna. Ook werden de namen van de omgekomen leerlingen voorgelezen.

Bij Joodse School 1 heeft directeur Marjolijn Willemse samen met Charlie een krans gelegd bij. De muziek werd ook hier door een 8ste groeper verzorgd, namelijk door Fee.

Onze kinderen hebben ook nog een bloem neergelegd.

In liefdevolle herinnering aan de onschuldige kinderen en hun meesters en juffen.

Senna – Tallulah en Yulia
Fee