Luizenprotocol

Hoofdluis Protocol Openbare Basisschool De Witte Olifant
De controle op hoofdluis en neten in de groepen
 • De controle in de groepen
  In de groepen worden alle kinderen regelmatig gecontroleerd op luizen en neten. Hier kan per groep een vaste dag van de week voor worden afgesproken. Het controleren kan met een plastic luizenkam (bij steil haar is die makkelijker te gebruiken dan bij dik haar of krulhaar)
 • Bij constatering van luizen of neten
  Indien luizen en/of neten worden geconstateerd, wordt dit doorgegeven aan de administratie van de school.
  De ouders van het bewuste kind waarbij luizen worden geconstateerd, worden door de administratie van de school gebeld, met het verzoek hun kind op te halen en te behandelen. Indien een kind niet opgehaald kan worden, krijgt het een brief mee naar huis met het verzoek tot onmiddellijke behandeling.
 • Afhankelijk van de situatie, kunnen de ouders van de hele groep een andere brief krijgen waarin geadviseerd wordt regelmatig te controleren.
 • Bij herhaalde constatering van luizen of neten
  Als op de volgende controle (2 weken later) bij hetzelfde kind weer luizen of neten worden aangetroffen, krijgen de betreffende ouders een telefoontje van de directie of een brief die aandringt op verdere behandeling.
 • Indien helemaal geen verbetering zichtbaar is (en er dus waarschijnlijk niet behandeld is) worden de ouders  gebeld door school en kan de GGD ingeschakeld worden.Sinds maart 2011 zijn er nieuwe richtlijnen van de GGD en het RIVM:
  Omdat luizen nauwelijks kunnen overleven zonder contact met een mens is de besmetting via kleding,
  beddengoed en meubels te verwaarlozen. Daarom vervalt het advies om jassen, sjaals en handschoenen te verpakken in luizencapes of plastic zakken.
  Voor meer info: www.rivm.nl en/of www.gezond.amsterdam.nl
Bij een luizenplaag
Als het toch zover komt dat meerdere kinderen in een groep gedurende langere tijd luizen of neten hebben, wordt aan de hele klas weer een brief meegegeven met nu voor iedereen ook de informatiefolder. 

 

Wat te doen om luizen te bestrijden en een plaag te voorkomen?
 1. ZELF REGELMATIG DE HAREN VAN JE KIND CONTROLEREN
  is de eerste en belangrijkste maatregel. De luizenouders op school controleren wekelijks of tweewekelijks, maar tussentijdse besmetting is altijd mogelijk.

Als er luizen en/of neten zijn geconstateerd:

 1. KAMMEN met een luizenkam (liefst een “Nisska” kam) om luizen en neten te verwijderen en/of met de hand de neten één voor één verwijderen. Dit twee keer per dag herhalen gedurende twee weken: één neetje is gemakkelijk over het hoofd te zien, maar veroorzaakt binnen afzienbare tijd weer een nieuwe geboortegolf van luizen. Heeft uw kind dik haar of is het moeilijk te kammen: gebruik (veel) crèmespoeling !!
 2. BEHANDELEN kan met het nieuwe antihoofdluismiddel “Dimethicon”, een silicoonachtige stof die de luis als het ware inkapselt, waardoor de luis door zuurstofgebrek dood gaat. Dit middel is niet giftig en leidt niet tot resistentie. Het is bij de natuurvoedingswinkel verkrijgbaar onder de naam Antiluis lotion van Arkopharma.
  Het belangrijkste van het behandelen is het kammen; veel, langdurig en bij alle gezinsleden!!
 3. CONTROLE VAN ANDERE GEZINSLEDEN en hen zo nodig op dezelfde wijze behandelen.
 4. MELDINGSplicht aan vriendjes en vriendinnetjes met wie het kind gespeeld heeft en aan de luizenouders en de leerkracht van de klas zodat deze de controles op kunnen voeren.
De behandeling kost veel tijd. Uit solidariteit met alle ouders zal daarom het luizenprotocol zoals het door de school is opgesteld strikt worden nageleefd. De controle-ouders vinden dan ook dat kinderen bij wie luizen en/of neten worden geconstateerd direct opgehaald moeten worden van school, zodat ze thuis behandeld kunnen worden.
Oude neten bestaan niet: het is voor de controle-ouders ondoenlijk om na te gaan welke neten dood of levend, oud of nieuw zijn. Blijf dus kammen zodat alle neten uit de haren verwijderd zijn en er geen onnodige discussies gevoerd hoeven te worden.
Overige wetenswaardigheden
 • Bij de administratie ligt een informatiefolder van de GGD met de laatste richtlijnen.
  In het artikel en in de folder, wordt informatie gegeven over het herkennen van luizen en neten, de levensloop, het controleren, de bestrijdingsproducten en het kammen van het haar.