Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR)

De ouderraad is formeel de Oudervereniging Openbare Basisschool De Witte Olifant. De vereniging kent leden en donateurs en ondersteunt de school bij de organisatie van extra activiteiten voor de kinderen en initieert activiteiten om ouders meer bij de school te betrekken. De activiteiten worden gefinancieerd door de jaarlijkse financiële bijdragen van de ouders.

De ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende ouders.

Naam Ouder Ouder van
Daan van der Schroeff (penningmeester) Nadine (groep 4B)
Andrea Palm Lenz (groep 6A)
Arno Meijerink Philip (groep 6A) en Oscar (1/2C)
Pieter de Ruiter Luiza (4A)
Gerbina van den Hurk Emma (groep 7A)
e-mailadres ouderraad ouderraad@witteolifant.nl

 daan    gerbina    

Daan vd Schroeff               Gerbina van den Hurk

 

p1070778

Arno Meijerink                           

Download de statuten van de vereniging: 

OR_Vereniging_DeWitteOlifant_Statuten