Rekenen

Wij werken met de methode “Rekenrijk” (zie ook deze link: Rekenrijk ).

Rekenrijk sluit goed aan het doel van de rekenles: inzicht ontwikkelen en tegelijkertijd de (basis) vaardigheden leren die nodig zijn om het rekenen snel en gemakkelijk te kunnen toepassen in het dagelijks leven.

Elk leerjaar is verdeeld in 12 blokken van 3 weken. Er is dus leerstof voor 36 weken. In week 3 wordt er getoetst en is er zo nodig herhaling en/of verrijking, afhankelijk van het niveau van het kind. Voor kinderen die op bepaalde gebieden uitvallen of baat hebben bij meer basisstof in plaats van extra strategieën is er een zgn. F-lijn.

Leerlingen die sneller door de stof gaan krijgen een routeboekje waarmee ze zelfstandig kunnen zien bij welke opgaven ze met de groep meedoen en welke opgaven ze zelfstandig kunnen maken, of kunnen overslaan. Naast de methode wordt deze leerlingen ook verrijkingsstof van o.a. Rekentijgers aangeboden.

In deel 8B wordt herhalingsstof aangeboden en wordt er voorbereidend werk gedaan voor de wiskundelessen in het voortgezet onderwijs.

Uiteraard is de methode gebaseerd op de kerndoelen en tussendoelen voor het basisonderwijs.