Taal

Sinds het schooljaar 2010-2011 werken wij met de methodes:Taal in Beeld, Spelling in Beeld en Lezen in Beeld. De opbouw van de methodes is hetzelfde, hierdoor kunnen de leerlingen makkelijk hun weg vinden.

De methodes bieden een breed scala aan differentiatiemogelijkheden en zijn daardoor ook goed te integreren in het zelfstandig werken op onze school.

Taal in Beeld omvat lessen in woordenschat, spreken/luisteren, taalbeschouwing en schrijven.

Spelling in Beeld behandelt de spelling van gewone woorden en de werkwoordspelling.

Lezen in Beeld is een aparte methode voor begrijpend lezen.