Tussenschoolse opvang

Overblijven op de Witte Olifant (TSO)   2019-2020


De TSO (overblijf) wordt georganiseerd door Stichting TSO De Witte Parel. De stichting verzorgt de TSO op De Witte Olifant. Monique van der Pol (tevens onze conciërge), regelt de dagelijkse gang van zaken. Conny Temme is eindverantwoordelijk voor de overblijf en regelt alle andere zaken rondom de TSO, waaronder de financiële kant.
De kinderen worden begeleid door TSO vrijwilligers. Alle vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hebt u vragen, dan kunt  ons mailen: tso@witteolifant.nl

Inschrijving bij Stichting De Witte Parel – de procedure
Bij de administratie, (Conny Temme), kunt u een inschrijfformulier halen dat u invult en daar ook weer inlevert. 
U kunt het formulier ook downloaden: Inschrijfformulier Tussenschoolse opvang

De inschrijving is geldig tot uw kind van school gaat of er een wijziging plaatsvindt. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk, via het daarvoor bestemde formulier worden doorgegeven aan de TSO coördinator. U kunt de formulieren vinden in het folderrek bij de administratie.

De kosten m.i.v. 2019/2020
Op contractbasis is de prijs € 1,55 per keer (één uur). Een schooljaar is gebaseerd op veertig weken. De kosten voor een heel schooljaar, vier dagen per week, bedragen € 248,–.

Wilt u geen vast contract dan is het ook mogelijk om een strippenkaart te kopen.
Een strippenkaart met tien strippen kost € 25,–. Het bijhouden van de strippenkaart is veel werk, vandaar het prijsverschil met een contract.
U kunt de strippenkaart uitsluitend tegen contante betaling kopen bij de administratie. U krijgt de strippenkaart niet zelf in handen. Deze wordt bijgehouden door de coördinator a.d.h.v. de presentielijsten. Voor meer informatie over de TSO op onze school kunt u terecht bij de coördinator Conny Temme, tijdens het dagelijkse ochtendspreekuur van 08.15 – 08.45 uur of na het maken van een afspraak.

Let op: wij hebben geen pinautomaat.

Eten en drinken
Ouders zorgen zelf voor een lunch. Zowel de school als Stichting de Witte Parel wil gezonde voeding stimuleren en hanteren hiervoor, net als de school, de adviezen die het Voedingscentrum hierover geeft. Dit betekent dat wij graag zien dat u uw kind brood (het liefst bruin en/of volkorenbrood) met hartig beleg meegeeft. U kunt daarbij denken aan (magere) vleeswaren, vis, ei, kaas, smeerkaas en hummus. Voor tips over gezond beleg verwijzen wij u graag naar de volgende websites:  www.voedingscentrum.nl  of www.kiesikgezond.nl. Varieer ook eens met rauwkost als tomaat, komkommer en wortels, als broodbeleg of in plaats van fruit. Wilt u uw kind geen snoep of koek meegeven. Voor drinken geldt: geen koolzuurhoudende dranken.

Tip voor kleuterouders:
Geef uw kind niet teveel brood mee. Sommige kleuters krijgen wel vier boterhammen mee en zitten daar enorm tegenaan te hikken. Zit uw kind ook op de naschoolse opvang, dan adviseren wij om twee trommeltjes mee te geven. Dit is duidelijk en overzichtelijk voor uw kind maar ook voor de overblijfkrachten. Bij “slechte’ eters is de afspraak in de onderbouw dat kinderen in ieder geval één boterham moeten eten en een beker/pakje drinken.

TSO 10+
Tieners vinden het prettig om in hun vrije tijd zelfstandig keuzes te maken. Daarom is er voor kinderen van groep 8 een andere vorm van overblijven dan voor de andere groepen.
Er wordt gewerkt met zgn. “loopcontracten”, waarbij de tieners, als zij daar behoefte aan hebben, zelfstandig naar buiten kunnen, binnen een van te voren afgesproken gebied.
De contracten worden ondertekend door de leerling, de ouders en de overblijfvrijwilliger. Kinderen die naar groep 8 gaan, gaan automatisch naar deze 10+ groep. Is er nog ruimte over, dan mogen ook kinderen uit groep 7 zich hiervoor opgeven (hun ouders).