19 april 2022

Jaarlijkse herdenking

Op donderdag 14 april hebben we de tijdens de Tweede Wereld Oorlog omgebrachte Joodse leerlingen en onderwijzers herdacht.


Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond onze school uit drie aparte scholen. In 1941 nam de bezetter een maatregel om alle Joodse leerlingen te isoleren. Ze mochten niet meer in contact komen met niet-Joodse leerlingen en alleen les krijgen van Joodse onderwijzers. De scholen verloren hun naam en kregen een nummer, want als je je naam verliest, verlies je immers identiteit.

 

In onze schoolgebouwen werden Joodse school nr 1 (Van Alphenschool, Oude Schans 25) en nr 2 (J.D. Meijerschool, Nwe. Uilenburgerstraat 96) toegewezen. In een ander deel van onze school werden alle niet-Joodse leerlingen geplaatst. De speelplaats werd in tweeën gedeeld en gescheiden door een muur. De kinderen konden elkaar niet zien maar wel horen spelen. 

 

Van de 544 Joodse leerlingen die in september 1941 bij ons op school zaten, waren na meerdere razzia’s en uiteindelijk de grote razzia op 26 mei 1943 nog 5 leerlingen en 2 onderwijzers over. De Joodse school werd toen opgeheven.

 

Dit verhaal dreigde een vergeten geschiedenis te worden, mede omdat de school in een hele arme buurt was gesitueerd. Ruim 70 jaar lang is er geen aandacht aan besteed, was er geen gedenkteken, geen herdenking. Sinds 2018 noemen wij, de leerkrachten en de leerlingen van de Witte Olifant, elk jaar in april, voor de meivakantie, de namen van de vermoorde kinderen en onderwijzers, zodat ze niet vergeten zullen worden.