Wilt u de vergadering een keer bijwonen? U kunt zich aanmelden bij de MR door een mail te sturen naar:  mr@witteolifant.nl 

Wat doet de MR?

Meedenken en meebeslissen is een gewone zaak geworden op school. Daardoor wordt het onderwijs democratischer en kunnen ouders erop toezien dat hun kinderen goed onderwijs krijgen. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) bepaalt dat op elke basisschool een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. Dit inspraakorgaan heeft als doel om bij beleidsvorming de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven.

 

In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van ouders en teamleden. De grootte van de raad wordt mede bepaald door het aantal leerlingen van de school. Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie teamleden. In principe worden één maal per twee jaar verkiezingen gehouden. De directeur is op verzoek van de leden van de MR bij de vergaderingen aanwezig.

 

MR taken

  •        het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen
  •        het bespreken van de gang van zaken op school met het bestuur
  •        de bevordering van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school
  •        de gemeenschappelijke taken met de ouderraad

 

MR leden 2021/2022

 

Ouderleden:
Eduard van Lier            
Maud Bloemers   

Loes de Vries-Wagemans

         

Teamleden:
Marthijn Licher (voorzitter)      
Helleen Postma              
Hanna Nuijten    

                      

E-mailadres alle MR leden: mr@witteolifant.nl

 

Vertegenwoordiger in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen die onder het bestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel vallen is Janke Neeltje Schutter (ouder).

 

Even voorstellen: De leden van de MR!

Hallo! Ik ben Maud, moeder van Bikkel en Jort (groep 8). Ik zit vanaf 2020 in de mr van De Witte Olifant. Voor die tijd heb ik een aantal jaar de vergaderingen bijgewoond. Ik doe dit, omdat ik het erg interessant vind om achter de schermen te kijken. Daarnaast wil ik de geluiden die ik van ouders hoor vertegenwoordigen in de mr. Dus kom vooral naar me toe met vragen en/of opmerkingen!

Ik ben Tolk Nederlandse Gebarentaal en tolk ook veel voor dove en slechthorende kinderen in het regulier onderwijs. Zodoende zie ik wat er in andere scholen gebeurt en neem deze kennis mee de vergadering in.

Ik vind het belangrijk dat we als mr een positieve en af en toe kritische bijdrage leveren aan het beleid van De Witte Olifant.

 

 

Mijn naam is Marthijn Licher en ik zit sinds 2018 in de mr van De Witte Olifant. Na mijn studie Bosbouw in Velp heb ik een aantal jaar bij Het Geldersch Landschap gewerkt en ook een jaar in Rwanda. Na mijn omscholing heb ik 16 jaar voor de klas gestaan in Amsterdam-Noord voordat ik les kwam geven op De Witte Olifant, nu alweer 6 jaar geleden. Ik ervaar de vergaderingen van de mr altijd als constructief, gezellig en leerzaam!

 

 

 

Mijn naam is Eduard van Lier. Witte Olifant ouder sinds 2015 en sinds 2 jaar bij de MR. Naast MR lid, vader van 2; Liv en Billy. 

Ik zie het als een hele leuke, interessante ervaring om mee te mogen kijken -en te spreken- in de keuken van de school waar ik mn kinderen aan heb toevertrouwd. 

Gelukkig doen we dat met een enthousiast team van ouders en docenten.  

 

 

 

Mijn naam is Helleen Postma. Sinds schooljaar 2021 ben ik als leerkracht werkzaam op de Witte Olifant. Voorheen werkte 18 jaar als leerkracht op een daltonschool en vervolgens 3 jaar als intern begeleider op een OGO-school. Ik woon inmiddels 26 jaar in hartje de Pijp in Amsterdam. Het spreekt mij aan dat De Witte Olifant extra aandacht besteed aan kunst en cultuur. Zelf heb ik ooit de avondopleiding Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem afgerond. Culturele interesses zijn mijn passie. Daarnaast geniet ik enorm van activiteiten in de natuur. Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben om deel te nemen aan de mr en hoop als mr-lid mijn achterban goed te kunnen vertegenwoordigen. 

 

 

Hi, ik ben Loes De Vries-Wagemans, en ik ben sinds dit schooljaar lid van de mr van Basisschool de Witte Olifant. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen binnen de mr namens de ouders op school en als betrokken ouder van onze zoon Rijn van 9, hij zit in groep 5. Ik ben sinds 1999 zelfstandig ondernemer en heb 14 jaar lang mijn eigen interieurlabel gehad, het merk Gewoon. En deze collectie accessoires wereldwijd in de mooiste design winkels verkocht. In 2012 moeder geworden en in 2013 met man en kind voor 4 jaar naar New York verhuisd en hier vooral genoten van alles wat NY te bieden heeft. In 2017 weer terug in mijn eigen hood en hier op school inmiddels al een aantal jaren klassenmoeder. Ik werk met en voor Organisation in Design en ben momenteel mede initiatiefnemer van een internationaal online kennis platform voor en door designers om hiermee de branche van binnenuit te versterken. De creatieve kunst van het ondernemerschap.

 

 

Mijn naam is Hanna Nuijten en ik zit sinds dit jaar zit ik in de mr van De Witte Olifant. In 2015 ben ik afgestudeerd aan de pabo in Vlissingen. Daarna heb ik een paar jaar in Noord-Brabant voor de klas gestaan, tot ik besloot een theateropleiding in Amsterdam te gaan volgen. Deze opleiding combineerde ik met lesgeven en sinds afgelopen maart ben ik werkzaam op De Witte Olifant. Hier geef ik nu met veel plezier les aan groep 3b.