Wij kijken naar de mogelijkheden en talenten van iedere leerling. Zo creëren wij een passend onderwijsaanbod voor elk kind. Naast (begrijpend)lezen, taal en rekenen vinden wij de creatieve vakken minstens zo belangrijk.
Wij zijn een erkende cultuurprofielschool. Wij hebben dan ook voor alle leerlingen een uitdagend cultuurprogramma binnen én buiten onze school. We werken met vakdocenten voor muziek, dans, drama, gym en beeldende vorming.

 

Op onze school:

  • leer je om zelfstandig én om samen te werken,

  • leer je naar elkaar te luisteren, je mening te vormen en te geven en om je te verplaatsen in een ander,
  • krijg je zelf een belangrijke rol in je ontwikkeling en word je, samen met de leerkracht, eigenaar van jouw ontwikkeling,
  • leer je door te bewegen, te ontdekken en te doen,
  • dagen we je uit om fouten te maken en daarvan te leren,
  • helpen we je om een echte wereldburger te worden en nemen we je mee naar de wereld buiten ons schoolgebouw.