Door het formulier helemaal onderaan deze pagina in te vullen kunt u uw kind aanmelden voor de TSO.
Eerste aanspreekpunt voor vragen over de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de TSO is

Monique van der Pol: tso@witteolifant.nl 


Aanspreekpunt over betalingen en andere financiele zaken m.b.t. de TSO is Conny Temme:   tso@witteolifant.nl

 

De kosten

Op contractbasis is de prijs €1,70* per dag. Een schooljaar is gebaseerd op 40 weken. De kosten voor een heel schooljaar, vier dagen per week, is €272,--*.

Betalen gaat via Schoolkassa. Voor vragen over de betaling kunt u nog altijd terecht bij Conny Temme. Hiervoor gebruikt u ook het mailadres tso@witteolifant.nl

 

Het is ook mogelijk een strippenkaart te kopen tegen contante betaling bij Monique van der Pol. Een strippenkaart met 10 strippen kost €30,-.

 

*Met ingang van het schooljaar 2022/2023 gaat de prijs met € 0,05 omhoog naar € 1,75 per dag.
  De kosten voor een heel schooljaar, vier dagen per week zijn dan € 280,--.  


Eten en drinken

Ouders geven hun kind een lunch mee. We willen gezonde voeding stimuleren en we zien graag dat u uw kind een gezonde lunch meegeeft. Geen koek of snoep.

Als drinken bij voorkeur water (of een lege drinkfles) meegeven die ze op school kunnen vullen en in ieder geval geen koolzuurhoudende dranken.

 

TSO 10+

Voor kinderen van groep 8 is er een andere vorm van overblijven dan voor de andere groepen. 
Er wordt gewerkt met zgn. 'loopcontracten', waarbij de tieners als zij dit willen, zelfstandig naar buiten kunnen binnen een van tevoren afgesproken gebied. Dit contract wordt ondertekend door de leerlingen, de ouders en de TSO vrijwilliger die deze groep begeleidt. Kinderen gaan bij de overgang van groep 7 naar groep 8, automatisch naar deze 10+ groep. De kosten zijn hetzelfde als bij de 'gewone' TSO.

 

Wat vinden de kinderen er zelf van?
Wij hebben eind mei 2022 de kinderen van groep 3 t/m 8 hun mening gevraagd over de tussenschoolse opvang. De kinderen van groep 3 en 4 hebben een formulier met smileys ingevuld en de kinderen van groep 5 t/m 8 hebben we open vragen gesteld. Momenteel zijn we de enquete aan het uitwerken en binnenkort vindt u hier de uitkomst. 

Invoer:

Achternaam *
Voornaam
Emailadres *

Gegevens van kind

Mijn kind zit in groep
Ingangsdatum *
Per welke datum?
 
Schrijf hier je bericht: *
Voorkeur weekdag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
* Verplichte velden