Zijn uw kind en u nieuw op De Witte Olifant, dan heten wij u alvast van harte welkom!
Wilt u dat uw kind gebruik maakt van de TSO voorziening, dan kunt u uw kind aanmelden via het formulier helemaal onderaan deze pagina. Wilt u de naam, groep, het aantal dagen en de datum waarop uw kind start invullen?

 
Eerste aanspreekpunt voor vragen over de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de TSO is

Monique van der Pol: tso@witteolifant.nl 


Aanspreekpunt over alle financiele zaken m.b.t. de TSO is Conny Temme:   tso@witteolifant.nl

 

De kosten per 2023/2024

Op contractbasis is de prijs €1,85 per dag. Een schooljaar is gebaseerd op 40 weken. De prijs voor een heel schooljaar, vier dagen per week, is € 296,--. Deze prijs geldt voor alle kinderen uit 1 t/m 8 die hier gebruik van maken. Zie voor groep 8 (TSO 10+) ook de informatie onder.


Een strippenkaart kost € 35,-- voor 10 strippen. 

Betalen gaat via Schoolkassa. Voor vragen over de betaling kunt u nog altijd terecht bij Conny Temme. Hiervoor gebruikt u ook het mailadres tso@witteolifant.nl

 

Het is ook mogelijk een strippenkaart te kopen. Een strippenkaart met 10 strippen kost € 35,-.

U kunt het bedrag overmaken op het volgende IBAN:
-NL12 INGB 0009 4303 38 t.n.v. Stichting TSO De Witte Parel, o.v.v. 'strippenkaart en de naam en groep van uw kind.

Eten en drinken

Ouders geven hun kind een lunch mee. We willen gezonde voeding stimuleren en we zien graag dat u uw kind een gezonde lunch meegeeft. Geen koek of snoep.

Als drinken bij voorkeur water (of een lege drinkfles) meegeven die ze op school kunnen vullen en in ieder geval geen koolzuurhoudende dranken of zoete limonade.

 

TSO 10+

Voor kinderen van groep 8 is er een andere vorm van overblijven dan voor de andere groepen. 
Er wordt gewerkt met zgn. 'loopcontracten', waarbij de tieners als zij dit willen, zelfstandig naar buiten kunnen binnen een van tevoren afgesproken gebied. Dit contract wordt ondertekend door de leerlingen, de ouders en de TSO vrijwilliger die deze groep begeleidt. Kinderen gaan bij de overgang van groep 7 naar groep 8, automatisch naar deze 10+ groep. De kosten zijn hetzelfde als bij de 'gewone' TSO.

 

 

Invoer:

Voor- en achternaam ouder *
Emailadres *
Voor- en achternaam kind *
Mijn kind zit in groep
Ingangsdatum *
Per welke datum?
 
Voorkeur weekdag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
Schrijf hier de eventuele zaken die voor ons van belang zijn om te weten (zoals allergieën):
* Verplichte velden