Downloads

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2022 - 2025
Hierin beschrijven wij hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat onze school op dat gebied te bieden heeft.
Sociale veiligheid en anti-pestprotocol obs De Witte Olifant
In dit protocol leest u wat onze kernwaarden zijn met betrekking tot de sociale veiligheid, wat de schoolregels zijn en welke gedragscodes er gelden. Ook leest u in het wat wij doen om pesten te voorkomen en te stoppen.
Schoolplan 2023 - 2027
In dit schoolplan leest u onze ambities voor de komende vier schoojaren!