Downloads

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2022 - 2025
Hierin beschrijven wij hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat onze school op dat gebied te bieden heeft.
Schoolplan 2019 - 2023
Hierin verwoorden wij welke keuzes we als team voor de schoolplanperiode 2019-2023 hebben gemaakt om ons onderwijs verder te ontwikkelen en te versterken. 
Sociale veiligheid en anti-pestprotocol obs De Witte Olifant
In dit protocol leest u wat onze kernwaarden zijn met betrekking tot de sociale veiligheid, wat de schoolregels zijn en welke gedragscodes er gelden. Ook leest u in het wat wij doen om pesten te voorkomen en te stoppen.