Downloads

Schoolplan 2019 - 2023
Hierin verwoorden wij welke keuzes we als team voor de schoolplanperiode 2019-2023 hebben gemaakt om ons onderwijs verder te ontwikkelen en te versterken. 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2021
Hierin beschrijven wij hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat onze school op dat gebied te bieden heeft.
Schoolveiligheidsplan obs De Witte Olifant
In dit document leest u wat onze kernwaarden zijn met betrekking tot de sociale veiligheid, wat de schoolregels zijn en welke gedragscodes er gelden. Ook leest u wat wij doen om pesten te voorkomen.