Downloads

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2022

Hierin beschrijven wij hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat onze school op dat gebied te bieden heeft.

Schoolplan 2019 - 2023

Hierin verwoorden wij welke keuzes we als team voor de schoolplanperiode 2019-2023 hebben gemaakt om ons onderwijs verder te ontwikkelen en te versterken. 

Schoolveiligheidsplan obs De Witte Olifant
In dit document leest u wat onze kernwaarden zijn met betrekking tot de sociale veiligheid, wat de schoolregels zijn en welke gedragscodes er gelden. Ook leest u wat wij doen om pesten te voorkomen.