7 december 2021
extra MR vergadering 19.30 - 21.00
8 december 2021
Groep 5A schoolschaatsen op het Rembrandtplein
Van 10.30 tot 12.00
9 december 2021
schoolschaatsen 5/6b
9 december 2021
Informatiebijeenkomst obs De Witte Olifant
Van 09.30 tot 10.15
14 december 2021
Foute kersttruien-dag!
14 december 2021
GMR
23 december 2021
Opruimen kerstspullen (OR/ouders)
Van 15.15 tot 16.15
24 december 2021
Lesvrije dag
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Kerstvakantie
10 januari 2022
Lesvrije dag, kinderen vrij
17 januari 2022
Start M toetsen
25 t/m 28 januari 2022
def. adviesgesprekken gr. 8a + gr. 8b
26 januari 2022
Dag van de Basisschool (online)
Van 09.30 tot 12.00
1 februari 2022
MR
9 februari 2022
Lessen door studenten van het conservatorium groepen 3
11 februari 2022
Einde toetsperiode M
11 februari 2022
Informatiebijeenkomst 3 (nieuwe ouders)
Van 09.30 tot 11.00
19 t/m 27 februari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 1 maart 2022
Studietweedaagse -ll. leerlingen vrij
2 maart 2022
Start thema 2: "Wat een weer!"