5 december 2022
Sinterklaasavond
5 december 2022
Sinterklaasfeest, continurooster tot 14.00 uur
13 december 2022
GGD onderzoek 10 jarigen
19 december 2022
GGD onderzoek 10 jarigen
20 december 2022
GMR vergadering
21 december 2022
Kerstdiner
23 december 2022
Leerlingvrije vrijdag voor Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 9 januari 2023
Kerstvakantie t/m 9 januari
9 januari 2023
Studiedag team
16 januari 2023
Start M toets groep 8
18 januari 2023
Informatieochtend
Van 09.30 tot 11.00
30 januari 2023
5-jarigen onderzoek
Van 08.30 tot 12.00
6 februari 2023
GGD onderzoek 10 jarigen
6 februari 2023
start thema 2 de tijd van ridders en monniken
7 februari 2023
GGD onderzoek 5-jarigen
7 februari 2023
MR vergadering
10 februari 2023
Rapport mee met kinderen gr. 2 t/m 7
13 februari 2023
GGD onderzoek 5-jarigen
13 t/m 17 februari 2023
voortgangsgesprekken alle groepen
23 t/m 24 februari 2023
Studie 2 daagde team- leerlingen vrij