Op onze school leren kinderen met hun hoofd, hart en handen. Leren op creatief, sociaal en sportief gebied versterkt het cognitief leren van onze leerlingen. Wij maken gebruik van de rijke leeromgeving in ons schoolgebouw én in onze buurt: het centrum van Amsterdam! 

Basis

We zijn goed in het leggen van een stevige basis bij onze leerlingen en we doen meer! Op onze school leren kinderen dat er verschillen zijn tussen mensen en respect te hebben voor die verschillen. De openbare kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting staan centraal bij ons dagelijks handelen en tijdens onze lessen over burgerschap. 

 

Thema’s

Tijdens onze thematische lessen worden vakken zoals aardrijkskunde, natuuronderwijs, geschiedenis, begrijpend lezen en taal met elkaar verbonden en worden kinderen uitgedaagd om expert te worden over een onderwerp. Door samen te werken leren onze leerlingen van en met elkaar. Wij helpen de leerlingen om medeverantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces en leren hen leren. 

 

Leren leren

Bij ons op school leren kinderen dat fouten maken mag, alleen zo kun je groeien! Elk kind zal bij ons ervaren en begrijpen wat ‘'de leerkuil' is en dat doorzetten, volhouden en om hulp vragen vaardigheden zijn die je verder helpen in je ontwikkeling.

 

Cultuurprofiel

De leerlingen krijgen lessen muziek, dans en beeldende vorming van vakleerkrachten. Ook tijdens deze lessen leren onze leerlingen samenwerken, problemen oplossen en hun concentratievermogen te vergroten. De kunstvakken helpen onze leerlingen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en leerplezier.